Mực Ống Đông Lạnh

/Kg

Với khả năng sản lượng khai thác quanh năm, Mực Ống không chỉ là nguyên liệu cơ bản trong nhiều món ăn truyền thống mà còn phù hợp các món ăn hiện đại. Mực Ống tại BIỂN XANH có nhiều size nên dễ chế biến với từng món ăn đặc thù.